Latest news

No content!

Hot products

No content!

Contact Us

Home > About us > Contact Us

HSUAN TAI ELECTRONIC (SUZHOU) CO., LTD

Address: No. 628, Xing Ta Xin Chuan Road,Feng Hu Development Zone, Jiangsu city ,Wujiang province 

Telephone: +86-0512-63296666

Fax: +86-0512-63295555